!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ประชาชนในเขตเทศบาลฯท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ทั้งคนเก่าและคนใหม่) สามารถมาลงทะเบียน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

01 ก.ย. 65