!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญชวนผู้สนจมาร่วมออกกำลังกาย โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2565 (ทุกวันพุธ) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. – เวลา 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

13 ก.ย. 65