!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เนื่องจากมีนักเรียนป่วยด้วยโรค มือ ปาก เท้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

15 ก.ย. 65