!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามทะเลสอ ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

12 ก.ย. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :