!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการพาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์…ลดราคา ! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ (ภูมิภาค)” โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

16 ก.ย. 65