!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมออกกำลังกาย โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. – เวลา 16.30 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

19 ก.ย. 65