!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมออกกำลังกาย โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. – เวลา 16.30 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

21 ก.ย. 65