!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ได้จัดตารางฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข – แมว ของ พี่ น้อง ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยบริการถึงหน้าบ้าน และที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (เฉพาะวันพุธที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.) รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

01 พ.ค. 66