!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญ พี่ น้อง ประชาชน เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

20 ก.ค. 66