!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! รับจำนวนจำกัด การทำหมันสุนัขและแมวฟรี รับบัตรคิวได้ที่กองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ได้จัดตารางฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข – แมว ของ พี่ น้อง ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) โดยบริการถึงหน้าบ้าน และที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอเฉพาะวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.) รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

05 เม.ย. 67

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :