!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

11 ต.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :