!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดจองพื้นที่ขายของ วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เปิดจองพื้นที่ขายกระทง วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

28 ต.ค. 62