!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! การประปาส่วนภูมิภาค สาขา สีคิ้ว จะทำการหยุดจ่ายน้ำประปาฯ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้น จึงขอให้ พี่ น้อง ประชาชน เตรียมสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในวันดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

05 มี.ค. 63

กดดูรายละเอียดได้ที่ (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 🙂