!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอเลื่อนการจัดงานเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ โรคโคโรนา (COVID-19) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

09 มี.ค. 63

รายะเอียด คลิ๊กดาวโหลด  ด้านล่างครับ