แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 – 16.30 น. เฉพาะฝั่งหนองคูเท่านั้น หน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ หมู่บ้านเลิศธรรม เท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

28 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :