!!!แจ้งข่าวประสัมพันธ์!!! ขอให้พี่ น้อง ประชาชน หลีกเลี่ยงถนนทางไปวัดน้ำฉ่า เนื่องจากมีการซ่อมแซมถนน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศบาลฯได้ดำเนินการปิดถนนชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ทางเทศบาลฯจึงขอกราบอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

09 ส.ค. 65