แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ เป็นเงินรายละ 3,000 บาท ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อม (สามารถสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โทร.044-397162 ต่อ 23)

10 มิ.ย. 63

คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ สามารถ กด ดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง ครับ