โครงการทัศนศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเยาวชน กลุ่มกล้าดี ณ จังหวัดขอนแก่น

09 ก.ย. 58

โครงการทัศนศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเยาวชน กลุ่มกล้าดี ณ จังหวัดขอนแก่น