โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 ตุลาคม 2557

07 ต.ค. 57

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 ตุลาคม 2557