โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหาร ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2558

08 ส.ค. 58

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหาร ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2558