โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555

19 พ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาดนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมกับสโมสรโรตารีคุณหญิงโม – โคราช ภาค  3340  สวนสัตว์นครราชสีมา  และสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก   ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดี  รุ่นที่  2    ประจำปี  2555  ระหว่างวันที่  17-18  พฤศจิกายน  2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอในการปูพื้นฐานในการสร้างสภาเด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป