โครงการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ วันที่ 22 มีนาคม 2562

22 มี.ค. 62