โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หลักสูตร การรักษาโรคโดยแพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) โดยโรงพยาบาลหัวเฉียว โคราช วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

08 มี.ค. 64