โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หลักสูตร การกดจุดเพื่อบำบัดรักษาโรค โดยโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

16 มี.ค. 64