ใบสมัคร – ระเบียบเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (fitness) ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พ.ศ.2561

11 ธ.ค. 61

รายละเอียดย่อๆ ดังนี้

1.การสมัครสมาชิก แบบรายปี และรายเดือน สมัครที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

2.การสมัครสมาชิก แบบรายวันสมัครได้เลยที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ชั้น 2)

ส่วนรายละเอียดหลักสามารถดาวโหลด มาศึกษาได้เลยครับ