การแข่งขันกีฬาเทศบาลขามทะเลสอเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555

26 พ.ย. 55