นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะ ขอเชิญชวนพี่ น้อง ประชาชน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคูฯ

19 ต.ค. 61

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะ ขอเชิญชวนพี่ น้อง ประชาชน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคูฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่น การสมัครประกวด การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า ฯลฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นระยะๆ)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :