นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองคู สวนส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

21 ต.ค. 62