ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ

10 ต.ค. 61