เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับชมรมผู้พิการทางสายตาจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตาในเขตเทศบาลฯ

23 มิ.ย. 59

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับชมรมผู้พิการทางสายตาจังหวัดนครราชสีมา

ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตาในเขตเทศบาลฯ