การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 111/ 1 กรณีมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดสาปสูญ

12 ก.ย. 58