การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

12 ก.ย. 58