การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 93) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499

12 ก.ย. 58
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :