ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากคุณต้องการติดต่อเรา คุณสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล
- เบอร์โทรศัพท์ 0-44397-162 ต่อ 12
- อีเมล์ : Khamtalayso@khamtalayso.go.th