ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

378 หมู่ที่ 7 ถนนโคกกรวด – โนนไทย  สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โทร. 0-4439-7162

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. 0-4439-7236

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โทร. 0-4439-7276

เว็บไซต์  www.khamtalayso.go.th   E-mail: Khamtalayso@khamtalayso.go.th

      Facebook : เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

Line id : khamtalayso