ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

12 ก.ย. 66