กิจกรรมการแสดงของชุมชนเพื่อความสามัคคี ในการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

28 พ.ย. 63