นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และพี่น้องชาวเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 มอบถวายให้กับวัดในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

15 ก.ค. 62