วีดีโอ การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ประเดิมสนามวันแรก อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

10 ก.พ. 63