วีดีโอ กิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า และ เปิดกีฬาฯ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เกมส์ ครั้งที่ 13

16 ส.ค. 62