วีดีโอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 26 มีนาคม 2562

26 มี.ค. 62