วีดีโอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทำหมันสัตว์เลี้ยง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

21 เม.ย. 64