วีดีโอ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 5 มิ.ย. 2563

05 มิ.ย. 63