วีดีโอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ลอกท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน 17 มิ.ย. 2564

17 มิ.ย. 64