วีดีโอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ทำความสะอาดสถานที่กักตัว ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ก.ค. 2564

05 ก.ค. 64