บอร์ด pkorat   โปรดใช้คำสุภาพ [ สมัครสมาชิก | แก้ไขข้อมูลสมาชิก ]

สถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ pkorat
กลับหน้าแรก | ตั้งคำถามใหม่ ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม ผู้ถาม[วันที่ถาม] จำนวนคำตอบ
23070 อำเภอโนนสูง อำเภอขามสะแกแสง วิเคราะห์ที่ไหนว่างบ้าง rat [8 Aug 2022] 0
23069 เจ้าพนักงานป้องกันฯ หาที่ย้าย จ.นครราชสีมา สมคิด [5 Aug 2022] 1 [9 Aug 2022 ]
23068 ด่วน เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น คนรักท้องถิ่น [2 Aug 2022] 0
23067 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง กองคลัง [18 Jul 2022] 0
23066 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง กองคลัง [18 Jul 2022] 0
23065 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง กองคลัง [18 Jul 2022] 0
23064 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง กองคลัง [18 Jul 2022] 0
23063 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง กองคลัง [18 Jul 2022] 0
23062 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง กองคลัง [18 Jul 2022] 0
23061 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.โคกไทย อำเภอปักธงชัย คนปักธงชัย [1 Jul 2022] 0
23060 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.โคกไทย คนปักธงชัย [1 Jul 2022] 0
23059 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล คนปักธงชัย [30 Jun 2022] 0
23058 อบต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รับโอนย้าย อบต.โค้งยาง [27 Jun 2022] 0
23057 หาที่โอนย้ายครับ ใน จ.นครราชสีมา ตำเเหน่ง จพง.ป้องกันฯชง. ครับ บอย [26 Jun 2022] 1 [9 Aug 2022 ]
23056 รับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังและนักวิชาการเงินและบัญชี จนท. [23 Jun 2022] 0
23055 รับโอนย้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังและนักวิชาการเงินและบัญชี จนท. [23 Jun 2022] 0
23054 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน [21 Jun 2022] 0
23053 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน [21 Jun 2022] 0
23052 UFALION168 เข้าถึง24รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวล maria [12 Jun 2022] 0
23051 ทต.บ้านใหม่ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ พนักงาน [6 Jun 2022] 0
23050 รับโอน(ย้าย) รก.แทน [30 May 2022] 0
23049 รับโอนย้าย นวก.คลัง ,นวก.ศึกษาฯ นักทรัพยฯ [17 May 2022] 0
23048 ด่วนที่สุด ทม.ศรีราชา รับโอนเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร คนพัฒนาท้องถิ่น [17 May 2022] 0
23047 ข้าราชการพลเรือนสามัญ อยากย้ายกับโคราชค่ะ นักจัดการงานทั่วไป [10 May 2022] 0
23046 ข้าราชการพลเรือนสามัญ อยากย้ายกับโคราชค่ะ นักจัดการงานทั่วไป [10 May 2022] 0
23045 รับโอนย้าย นวก.พัสดุ หัวทะเล [10 May 2022] 1 [27 May 2022]
23044 ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น คนรักท้องถิ่น [9 May 2022] 0
23043 รับโอนย้าย นักวิชาการสาธารณสุข นริศรา [7 May 2022] 0
23042 หาคนแทนตำแหน่ง นวก.จัดเก็บ อบต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด ชฎาภัค [6 May 2022] 0
23041 หาที่ย้ายกลับบ้านอ.เมืองจ.โคราชตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ค่ะ ชฎาภัค [6 May 2022] 1 [23 May 2022]
23040 นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ [3 May 2022] 1 [10 Jun 2022]
23039 นวก.ชำนาญการ sudaprun [3 May 2022] 0
23038 นักวิชาการศึกษา นวก ศึกษา [2 May 2022] 1 [17 May 2022]
23037 นักวิชาการศึกษา นวก ศึกษา [2 May 2022] 0
23036 นักวิชาการศึกษา นวก ศึกษา [2 May 2022] 0
23035 มี อปท.ไหนรับโอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการไหมคะ dukdik [27 Apr 2022] 4 [7 May 2022 ]
23034 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ [21 Apr 2022] 0
23032 นักวิชาการพัสดุที่ไหนรับโอนบ้างครับ บี [18 Apr 2022] 3 [25 May 2022]
23031 มีตำแหน่งนักทรัพฯ ในอำเภอเมือง อำเภอโนนสูงที่ไหนว่างบ้างครับ กฎ [7 Apr 2022] 2 [25 May 2022]
23030 นักทรัพย์ โคราชท่านใด อยากมาอยู่ชัยภูมิ นักทรัพย์ ท้องถิ่น [6 Apr 2022] 0
23029 นักทรัพย์ โคราชท่านใด อยากมาอยู่ชัยภูมิ นักทรัพย์ ท้องถิ่น [6 Apr 2022] 0
23028 นักทรัพย์ โคราชท่านใด อยากมาอยู่ชัยภูมิ นักทรัพย์ ท้องถิ่น [6 Apr 2022] 0
23027 ด่วน รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คนพัฒนาท้องถิ่น [4 Apr 2022] 0
23026 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อ.เมืองนครรชสีมารับโอนนายช่างและหัวหน้าฝ่ายช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ [23 Mar 2022] 2 [20 May 2022]
23025 รับโอนนายช่างและหัวหน้าฝ่ายช่าง พนักงานเทศบาล [23 Mar 2022] 0
23024 อบต.มะเกลืิอใหม่ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อนพนักงาน [22 Mar 2022] 3 [3 May 2022 ]
23023 ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ Marryone [18 Mar 2022] 0
23022 มีที่ไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุบ้างค่ะอ.โนนไทย/อ.ขามสะแกแสง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน [16 Mar 2022] 3 [28 Mar 2022]
23021 มีที่ไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุบ้างค่ะอ.โนนไทย/อ.ขามสะแกแสง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน [16 Mar 2022] 0
23020 นิติการ กชกร [15 Mar 2022] 0
23019 รับโอน นวก.พัสดุ ค่ะ ทต.ประทาย อ.ประทาย กองคลัง [4 Mar 2022] 0
23018 รับโอน(ย้าย)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพฯ [1 Mar 2022] 0
23016 โอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ Woharn [22 Feb 2022] 2 [28 Feb 2022]
23015 รับโอนย้ายมาอบตโคกไทย อำเภอปักธงชัย คนปักธงชัย [22 Feb 2022] 1 [24 Feb 2022]
23014 รับโอนย้าย นวก.จัดเก็บ ทต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จัดเก็บ 2 [18 Feb 2022] 2 [27 Jul 2022]
23013 อำเภอโนนสูงตำแหน่งนักทรัพย์ที่ไหนว่างบ้างค่ะ คนท้องถิ่น [15 Feb 2022] 0
23012 นักจัดการงานทั่วไป สริตา [14 Feb 2022] 0
23011 ธุรการ ในโคราชมีที่ไหนว่างบ้างครับ หนุ่ม [9 Feb 2022] 4 [9 Mar 2022 ]
23010 นิติกร เขต อำเภอเมือง และใกล้เคียง สมพร [9 Feb 2022] 3 [21 Feb 2022]
23009 รับโอน นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล [8 Feb 2022] 2 [6 Apr 2022 ]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว M - สมาชิกเว็บบอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/298 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
[ ตั้งคำถามใหม่ ]