บอร์ด pkorat   โปรดใช้คำสุภาพ [ สมัครสมาชิก | แก้ไขข้อมูลสมาชิก ]

สถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ pkorat
กลับหน้าแรก | ตั้งคำถามใหม่ ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม ผู้ถาม[วันที่ถาม] จำนวนคำตอบ
22995 รับโอนย้าย บุรินทร์ [18 Jan 2022] 0
22994 ทต.เมืองใหม่โคกกรวด รับโอนหลายตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [13 Jan 2022] 2 [13 Jan 2022]
22993 หาที่ลง จพง.ป้องกัน ป้องกัน [11 Jan 2022] 0
22992 สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ/นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำดี [10 Jan 2022] 3 [11 Jan 2022]
22991 อบต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี รับโอนย้ายข้าราชการหลายอัตรา ด่วน ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ รองนายกฯอบต. [9 Jan 2022] 0
22990 รับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต.วังยายทอง [4 Jan 2022] 0
22989 เทศบาลตำบลรับโอน 3 อัตรา นักทรัพ [24 Dec 2021] 3 [27 Dec 2021]
22988 ตำแหน่งนักวิเคราะห์ในโคราชที่ไหนว่างบ้างครับ อยากย้ายกลับบ้าน (โทร.0985983908) Tigerlion7887 [23 Dec 2021] 2 [13 Jan 2022]
22987 ตำแหน่งนักวิเคราะห์ในโคราชที่ไหนว่างบ้างครับ อยากย้ายกลับบ้าน (โทร.0985983908) Tigerlion7887 [23 Dec 2021] 0
22986 ตำแหน่งนักวิเคราะห์ในโคราชที่ไหนว่างบ้างครับ อยากย้ายกลับบ้าน (โทร.0985983908) Tigerlion7887 [23 Dec 2021] 0
22985 ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุบ้างคะ พัสดุ [13 Dec 2021] 2 [10 Jan 2022]
22984 ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุบ้างคะ พัสดุ [13 Dec 2021] 0
22983 นักทรัพย์/นักจัดการงานทั่วไปคะ ในอำเภอเมือง ระวี [8 Dec 2021] 0
22982 ที่ไหนนักวิชาการตรวจสอบภายในว่างบ้าง เพื่อนพนักงาน [29 Nov 2021] 3 [16 Jan 2022]
22981 ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ pakka [26 Nov 2021] 3 [18 Jan 2022]
22980 หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น เดียวดาย [19 Nov 2021] 1 [8 Dec 2021 ]
22979 จพง.ป้องกัน เขต อ.เมืองที่ไหนรับโอนบ้างครับ เอ็ม [16 Nov 2021] 2 [22 Dec 2021]
22978 ที่ไหนรับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธาบ้างครับ ช่าง [16 Nov 2021] 2 [10 Jan 2022]
22977 วิเคราะห์ที่ไหนว่างหรืออยากสับเปลี่ยน คนบ้านนา [13 Nov 2021] 2 [16 Nov 2021]
22976 อปท.ในพื้นที่โคราชใด มีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลว่างครับ นักทรัพย์ฯ ชัยภูมิ [11 Nov 2021] 1 [18 Jan 2022]
22975 อบต.หนองพลวง อ.จักราช รับโอน นิติกร,นวก.การเงินฯ,นวก.ตรวจสอบภายใน,จพง.พัสดุ ผอ.ต้อม [9 Nov 2021] 0
22974 อบต.หนองพลวง อ.จักราช รับโอน นิติกร, นวก.การเงินฯ, จพง.พัสดุ ผอ.ต้อม [9 Nov 2021] 0
22973 รับโอนย้าบนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา นักทรัพย์ [8 Nov 2021] 1 [9 Nov 2021 ]
22972 รับโอนย้ายตำแหน่นักพัฒนาชุมชน อบต.วังยายทอง [8 Nov 2021] 0
22971 สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ/นักวิชาการตรวจสอบภายใน การเงินน้อย [8 Nov 2021] 2 [13 Jan 2022]
22970 หาที่โอนย้าย จพง.ปัองกันฯ ใน เขต จ.นครราชสีมา บอย [5 Nov 2021] 0
22969 รับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุข อ.ขามทะเลสอ นักจัดการฯ [2 Nov 2021] 2 [22 Dec 2021]
22968 ที่ไหนรับโอนย้ายราชการบ้างครับ สีคิ้ว สูงเนิน อยากกลับบ้านครับ Ole [29 Oct 2021] 2 [30 Oct 2021]
22967 นักวิเคราะห์อยากโอนย้าน บี [26 Oct 2021] 0
22966 นักวิเคราะห์อยากโอนย้าน บี [26 Oct 2021] 0
22965 ีรับโอน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักทรัพยากรบุคคล [15 Oct 2021] 0
22964 นวก.ศึกษา/นักจัดการทั่วไป/นักพัฒนาชุมชัน สุรีรัตนั [10 Oct 2021] 4 [10 Jan 2022]
22963 นวก.ศึกษา สุพัตรา [10 Oct 2021] 1 [10 Jan 2022]
22962 วิศวกรโยธามีที่ไหนว่างบ้างครับ ผู้น้อย [5 Oct 2021] 1 [16 Jan 2022]
22961 ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แจ้งตำแหน่งว่าง พช. [25 Sep 2021] 0
22960 ทต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แจ้งตำแหน่งว่าง พช. [25 Sep 2021] 0
22959 นักวิชารพัสดุปฏิบัติการที่ไหนว่างบ้างคะ โอนย้าย [22 Sep 2021] 3 [9 Nov 2021 ]
22958 นักวิชาการพัสดุในจังหวัดนครราชสีมาที่ไหนว่างบ้างคะ S [22 Sep 2021] 2 [9 Nov 2021 ]
22957 ด่วนที่สุด เทศบาลรับโอนข้าราชการท้องถิ่น คนรักท้องถิ่น [22 Sep 2021] 0
22956 ทต.โนนสูง รับโอน(ย้าย) สายวิชาการ ผอ.กองการศึกษา [21 Sep 2021] 0
22955 ตำแหน่งนักทรัพย์ฯ ว่างหรือไม่ พื้นที่โคราช นักทรัพย์ ท้องถิ่น [18 Sep 2021] 0
22954 รับโอนย้ายตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหัวทะเล หัวทะเล [8 Sep 2021] 2 [13 Sep 2021]
22953 รับโอนย้ายมาอบตโคกไทย อำเภอปักธงชัย อบต.โคกไทย [7 Sep 2021] 0
22952 อปท.ในพื้นที่โคราชใด มีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลว่างครับ นักทรัพย์ฯ [6 Sep 2021] 1 [18 Jan 2022]
22950 รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายฯ 2 อัตรา อำเภอเมือง นม. นักวิเคราะห์ฯ คนเดิม [1 Sep 2021] 4 [4 Sep 2021 ]
22948 ที่ไหนรับโอนย้าย ผอ.ช่างคับ ผอ ช่าง โอ้นย้าย [27 Aug 2021] 1 [14 Oct 2021]
22947 รับโอนย้ายมาอบตโคกไทย อำเภอปักธงชัย อบต.โคกไทย [24 Aug 2021] 0
22946 รับโอน นิติกร ต้อม [18 Aug 2021] 2 [23 Sep 2021]
22945 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังที่ไหนว่างบ้าง หฝ.คลัง [17 Aug 2021] 2 [9 Nov 2021 ]
22944 นักบริหารงานสาธารณสุขฯ อำนวยการต้น (อบต.) อยากโอนย้ายโซนครบุรีครับ นักบริหารงานฯ [15 Aug 2021] 2 [27 Aug 2021]
22943 รับโอนนักวิชาการพัสดุจ้า ลูกปลา [11 Aug 2021] 0
22942 นักบริหารงานสาธารณสุขฯ อำนวยการต้น (อบต.) อยากโอนย้ายโซนครบุรีครับ นักบริหารงานฯ [11 Aug 2021] 0
22941 รับโอนย้ายมาอบตโคกไทย อำเภอปักธงชัย อบต.โคกไทย [11 Aug 2021] 2 [7 Sep 2021 ]
22940 นักจัดการงานทั่วไป กุ๊กก่าย [9 Aug 2021] 0
22939 นักจัดการงานทั่วไป กุ๊กก่าย [9 Aug 2021] 1 [18 Jan 2022]
22938 รับโอน ตน พยาบาลวิชาชีพ นันทิยา [9 Aug 2021] 0
22937 อยากสับเปลี่ยนตำแหน่ง ธุรการ [4 Aug 2021] 2 [14 Oct 2021]
22936 รับโอนย้ายมาอบตโคกไทย อำเภอปักธงชัย อบต.โคกไทย [2 Aug 2021] 0
22935 รับโอนย้าย เทศบาลในอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา รุ้ง [2 Aug 2021] 0
22934 รับโอนย้ายมาอบตโคกไทย อำเภอปักธงชัย อบต.โคกไทย [29 Jul 2021] 3 [15 Jan 2022]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว M - สมาชิกเว็บบอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/296 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
[ ตั้งคำถามใหม่ ]