ประกาศ :
  • เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการเปิดให้บริการ E-Service ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการ ตามเรื่องที่เปิดให้บริการในหมวด E-Service ได้เลยครับ

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการเชื่อมโยง โปรดเข้ามาดูอีกครั้งภายหลัง