ประกาศ :
  • เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ งดเผาทุกชนิด ลดหมอกควัน P.M.2.5 เราทุกคนช่วยได้ เช่น ขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาที่โล่งทุกชนิด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการเชื่อมโยง โปรดเข้ามาดูอีกครั้งภายหลัง